Dla kogo pit 36?

Są różne rodzaje pitów, więc czasami możemy mieć problem z dobraniem właściwego formularza. W tym artykule skupimy się na picie 36. Dla kogo jest?

Pit 36 składają osoby, których zarobki opodatkowane były według skali podatkowej. Prezentuje się ona tak, że podatek dla większości wynosi 18%, chyba, że osiągnęliśmy dochodów powyżej 85 tysięcy, w takiej sytuacji stawka wynosi 32%. Pit 36 składają podatnicy uzyskują choć część przychodów bez pośrednictwa płatnika. Oznacza to, że byli zmuszeni w trakcie roku (albo będą na koniec roku) obliczyć zaliczki na podatek i wpłacić te kwoty we właściwym terminie do urzędu skarbowego. Wartość podatku określają według skali podatkowej.

accounting-1112920_640Jak wszelkie przychody podatnika rozliczał płatnik, na przykład pracodawca, to w takiej sytuacji podatnicy składają jedynie pit 37. Jak jednak ma się kilka tytułów, to z niektórych rozlicza się zaliczki na podatek samodzielnie, nie za pośrednictwem pracodawcy. W takiej sytuacji jedynym obowiązującym wzorem jest pit 36. Pit 36 odnosi się do każdej osoby, która zarobkowała prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą, jaka opodatkowana jest na tak zwanych zasadach ogólnych przy wykorzystaniu wspomnianej wcześniej skali podatkowej, czyli 18-32%. Takiej deklaracji nie składają prowadzący działalność rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym.

Chociaż jest tu wyjątek, jak posiadają dwa rodzaje działalności. Jedna z nich jest wtedy opodatkowana wedle skali, czyli używamy pitu 36, druga zaś ryczałem ewidencjonowanym. W takiej sytuacji składają oni dwie deklaracje podatkowe, dla każdej działalności odrębnie. Pitu 36 na pewno nie złoży podatnik, jaki rozlicza działalność gospodarczą prowadzoną liniowo. W tej sytuacji rozliczenie liniowe musi odnosić się do całości przychodów z firmy, więc nie możemy połączyć opodatkowania firmy z podatkiem liniowym i według skali. Podatnicy rozliczający się na pit 36l lub na pit 28 są w stanie natomiast złożyć pit 36 w związku z innymi zarobkami, na przykład działalność gospodarcza, jaka jest zgłoszona do podatku liniowego rozliczana jest na pit 36l, przychód zaś ze sprzedaży samochodu – pit 36.